PROJEKTNA NASTAVA 4.RAZREDA

 

TEMA PROJEKTA: PRIMORSKI KRAJ – NOVI VINODOLSKI

VRIJEME ODRŽAVANJA: 14.-18.9.2015.

ISHODI: učenik objašnjava i opisuje izgled primorskog kraja; imenuje zavičajna područja koja pripadaju primorskim krajevima; imenuje i na zemljovidu Republike Hrvatske pokazuje najveće rijeke, jezera, planine primorskih krajeva, te Novi Vinodolski; imenuje osnovne gospodarske djelatnosti primorskih krajeva ; objašnjava i opisuje uvjetovanost prirodno-zemljopisnih uvjeta i gospodarstva; objašnjava i opisuje izgled naselja primorskih krajeva; imenuje veća gradska središta i pokazuje ih na zemljovidu Republike Hrvatske; imenuje i pokazuje na zemljovidu najvažnije kulturno-povijesne spomenike te imenuje najvažnije pučke običaje i najpoznatije osobe primorskih krajeva

Planirane aktivnosti u skupinama: 

1. Prošlost i sadašnjost Novog Vinodolskog

2. Biljni svijet primorskog zavičaja

3. Životinje primorskog zavičaja u moru i uz more

4. Vrijeme i klima primorskog zavičaja

5. Gospodarski značaj primorskog zavičaja

6. Reljef primorskog zavičaja

SAŽETAK: 

Jeste li znali da dupini mogu težiti i do 500 kg, da se samo ženka brine za mladunčad i da rađa žive mladunce, da dupini rastu u mami 12 mjeseci i mogu narasti do 5 m?
Jeste li znali da bjeloglavi SUP ima raspon krila 3 m, a da može doseći visinu od 1 m, i može letjeti u visinu do 1000 m, da žive na stijenama i da se hrane ostacima hrane i lešinama? E mi smo to sve naučili!

Istraživali smo i u arboretumu biljke primorskog kraja. Mirisali smo lavandu, lovor i ružmarin, a nastavu smo imali ispod smokve i masline.
Ponovili smo sve o povijesti o Novom i o zanimanjima ljudi ovog kraja. 

Naučili smo da su ovdje rođena braća Mažuranići, a vidjeli smo i njihovu rodnu kuću. 

Osjetili smo vjetrove na svojoj koži i u svojoj kosi, pokisnuli malo i sve bilježili u tablicu vremenskih prilika primorskog kraja.

PROJEKT JE REALIZIRAN I PREZENTIRAN U ŠUP U NOVOM VINODOLSKOM U HOSTELU "VILLA RUSTICA", A PLAKAT SE MOŽE POGLEDATI I U  HOLU ŠKOLE.

učiteljice 4.razreda Kutleša, Ljubobratović, Paulik, Pezić

FOTO