2017-11-10 23:12:43

Internetom protiv poremećaja hranjenja
Centar BEA pokreće program "Internetom protiv poremećaja hranjenja" koji ima za cilj smanjiti internetsko nasilje usmjereno na izgled i zaštititi učenike od negativnih posljedica takvog oblika nasilja. Više se informirajte klikom na link http://centarbea.hr/internetom-protiv-poremecaja-hranjenja

Osnovna škola Sesvete