2016-12-19 10:18:33

Božićno drvce - trokut Sierpinskog

Fraktali su slike nastale ponovljenom geometrijskom konstrukcijom. Prvi fraktal otkrio je 1861. godine njemački matematičar Karl Weierstrass (1815. – 1897.).

Pod opširnije je opis izrade trokuta Sierpinskog i Kochove pahuljice koja je na vrhu trokuta.

Božićno drvce je trokut Sierpinskog, fraktal kojeg je 1915. godine opisao poljski matematičar Wacław Franciszek Sierpiński (1882. – 1969.). Počinje s jednakostraničnim trokutom.  Odredimo mu polovišta stranica te od početnog trokuta oduzmemo trokut koji nastaje spajanjem polovišta. Ostaju tri jednakostranična trokuta dvostruko manjih duljina stranica od početnog; sa svakim ponovimo postupak.

Na vrhu božićnog drvca je Kochova pahuljica, jedna od prvih opisanih fraktalnih krivulja. Predstavio ju je 1904. godine švedski  matematičar Niels Fabian Helge von Koch (1870. - 1924.). Počinje s jednakostraničnim trokutom čiju svaku stranicu podijelimo na tri jednaka dijela. Zatim nad srednjom trećinom konstruiramo jednakostraničan trokut; sa svakim ponovimo postupak.

Izradu plakata organizirala

Sandra Ježić, prof.


Osnovna škola Sesvete