Sirotište Mali dom (St Anthony Small Home) nalazi se u selu Lower Subukia u Keniji. Ovo sirotište vodi mladi hrvatski misionar fra Miro Babić. U sirotištu su djeca koja su ostala bez roditelja ili su napuštena zbog fizičkog invaliditeta s kojim su rođena, a u Africi se smatra sramotnim. Fra Miro je izgradio ovo utočište i brine se da djeca svaki dan dobiju bar dva obroka i da mogu pohađati školu.

Učenici 7.a razreda i razrednik Mario Čuljak skupili su 375 kuna i poslali ih fra Miri i štićenicima u Malom domu.

Na poklon smo dobili pletene kožne narukvice.

Ponosni smo što smo „Friends with Small Home“!

                                                                                           Mirna Mamić 7.a