Osnovna škola Sesvete stekla je status međunarodne eko-škole IX. generacije u 30. travnja 2009. godine. Zelenu zastavu      podigli smo, uz prigodnu svečanost,  4. lipnja 2009. Eko-škola projekt je Udruge Lijepa naša i Fee (Foundation of environmental education), a cilj programa rada eko-škole jest razvijanje ekološke svijesti te stjecanje novih znanja o zaštiti okoliša i održivom razvoju.

Koordinatorica čitavog projekta je učiteljica Diana Foro, a zbog njezinog privremenog odsustva od rujna 2010.  koordinatorice su profesorice  Ana Groš, a danas Marina Škledar.

Nakon seminara u travnju 2008.i odluke Učiteljskog vijeća da škola želi steći status eko-škole, izvršena je ocjena stanja okoliša kako bi se ocijenilo realno stanje u školi i oko nje te izradio odgovarajući program djelovanja. Također, osnovan je eko-odbor koji uz   pomoć     učenika, nastavnika ostalog osoblja u školi organizira razne eko-akcije. Jedno od obilježja eko-škole jest interdisciplinarni pristup odgoju i obrazovanju, odnosno ekološkim sadržajima u nastavi. Mlade su generacije na taj način osjetljivije na pitanja okoliša i sposobnije za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti. Aktivnosti eko-škole su brojne i obuhvaćaju istraživanje otpada u školskom dvorištu, analizu kuhinjskog otpada, kompostiranje i učenje o uporabi komposta, organiziranje stručnih predavanja, uređenje školskog dvorišta, očuvanje kulturne baštine sesvetskoga kraja, obilježavanje ekološki važnih datuma te suradnja s medijima, roditeljima, lokalnom upravom i samoupravom.

U svom programu rada Osnovna škola Sesvete opredijelila se za zaštitu okoliša zbrinjavanjem otpada i neželjenih supstanci u vodama.

U planu rada eko-odbora za školsku godinu 2010/2011. predviđeno je niz aktivnosti vezanih za zaštitu voda kako bi se osvijestila uloga i važnost vode u životu čovjeka. Uz predviđeni projekt Voda-izvor života Osnovna škola Sesvete nastavlja i s već započetim projektima i aktivnostima kao što su izrada mirisnih sapuna, ekoloških vrećica, igračaka od prirodnih i recikliranih materijala, uređenje parka, uzgoj cvijeća i začinskog bilja, čišćenje okoliša i prikupljanje povratne plastične ambalaže. Tako su u rujnu ove godine prilikom Međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača održane radionice na temu Ozonski omotač – kako zaštiti Zemlju da se ne razboli od Sunca. Također, 22. rujna obilježen je Europski dan bez automobila prilikom kojeg se učenike i djelatnike škole raznim aktivnostima poticalo na što manju uporabu automobila kao prijevoznog sredstva, a 26. rujna posjetom Medvednici i brežuljcima prigorskog kraja obilježen je Svjetski dan čistih planina. Planinarenjem i berbom kestena pridružili smo se Svjetskom danu pješačenja.

U školi također djeluje i školska zadruga «Badel 1966» koja predstavlja ekološke proizvode škole na smotrama i prodajnim izložbama diljem Hrvatske. Povodom Međunarodnog dana kulturne baštine, 23. rujna, Učenička zadruga «Badel 1966» predstavila je školu na izložbi EKO-ETNO na Zagrebačkom velesajmu, na Sesvetskim jesenima te 28. rujna na Danima kruha u Remetama. Svi radovi koje naši učenici i učitelji izrađuju u okviru zadruge su od prirodnih i ekoloških materijala. Na taj način kod učenika razvijamo ekološku svijest i prezentiramo našu Eko-školu.